ALEXIS LEBRUN (No. 21) vs FAN ZHENDONG (No. 1) (CHUNG KẾT FRA vs CHN – TRẬN 2) – ITTF MEN TEAM BUSAN 2024

Kết quả: ALEXIS LEBRUN (2) vs FAN ZHENDONG (3)

  1. Set 1: 11 – 9
  2. Set 2: 4 – 11
  3. Set 3: 11 – 8
  4. Set 4: 10 – 12
  5. Set 5: 7 – 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2022 - Hi5! Media