LIM JONGHOON (No. 18) vs WANG CHUQIN (No. 2) (BÁN KẾT KOR vs CHI – TRẬN 5) – ITTF MEN TEAM BUSAN 2024

Kết quả: LIM JONGHOON (0) vs WANG CHUQIN (3)

  1. Set 1: 5 – 11
  2. Set 2: 7 – 11
  3. Set 3: 6 – 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2022 - Hi5! Media