Chuyển đổi file PDF sang WORD dễ dàng bằng ABBY Fine Reader

Trong hướng dẫn chuyển PDF sang Word này, tôi chỉ cho bạn cách dễ dàng chuyển đổi tệp Adobe PDF sang tệp Microsoft Word. Tất cả những gì bạn cần là Microsoft Word (2013 trở lên) trong phiên bản dành cho Máy tính để bàn. Bạn có thể chỉnh sửa kết quả trong Word và sau đó lưu lại dưới dạng PDF.
Điều gì xảy ra nếu bạn không có tệp PDF gốc? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có một tệp PDF là kết quả của quá trình quét? Bạn có thể chuyển tệp PDF được quét này thành Word không? Có – bạn có thể. Tôi chỉ cho bạn một ví dụ trong video và cũng là sự khác biệt giữa PDF thật và PDF được quét.

00:00 Cách chuyển PDF thành tài liệu Word có thể chỉnh sửa
01:16 Sự khác biệt giữa PDF Đúng và PDF được quét
03:00 Chuyển hình ảnh thành văn bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2022 - Hi5! Media