Hướng dẫn tạo và sử dụng bộ nhớ dịch thuật trong Trados Studio

In this video you will learn how to create a translation memory in SDL Trados Studio which can then be used in a project.
Discover our range of FREE eBooks available on our website: http://ow.ly/FRlx50BjKTz
Learn more about a translation memory here: http://bit.ly/1C4vXgW
Follow us on…

Facebook: @sdltrados | https://www.facebook.com/sdltrados/
Twitter: @sdltrados | https://twitter.com/sdltrados
Linkedin: https://www.linkedin.com/showcase/sdl…
Instagram: @sdltrados | https://www.instagram.com/sdltrados/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2022 - Hi5! Media