Hướng dẫn dịch thuật trên Memsource

Memsource là  công cụ dịch thuật trực tuyến dung lượng nhẹ, trực quan và đầy đủ tính năng để dịch nội dung hiệu quả. Memsource độc lập với nền tảng và có thể được sử dụng trên Windows, Mac và Linux. Tìm hiểu tổng quan về CAT-tool trực quan và xem tất cả các video hướng dẫn Bắt đầu để biết thêm các bài học giới thiệu về Memsource.


500+ languages

Provide the language pairs your clients are looking for with more than 500 languages supported in Memsource. Easily scale the number of languages you offer as your company expands.

30+ machine translation engines

Work with the machine translation engine that best suits you. Combined with post-editing analysis, you can leverage machine translation matches just like you leverage translation memory matches, increasing your margins.

50+ file formats

Memsource supports a wide range of file types, from MS Office to software localization, including .XML, .HTML, .PSD, .INDD, .PDF, .MIF, and many more.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2022 - Hi5! Media