Mẹo Word: Cách liên kết (group) các đối tượng trong Word

Group trong word là chức năng cho phép bạn gộp các đối tượng được chọn thành một nhóm.

Ý nghĩa của chức năng group là tạo thành 1 đối tượng chung, bạn có thể di chuyển, chỉnh sửa cả nhóm đối tượng mà không bị lệch đội hình.

Ví dụ trường hợp bạn muốn di chuyển sơ đồ đã vẽ trên trang word này sang trang word khác, nếu chưa group, việc di chuyển sẽ làm các box, khung hình lệch lạc do không có sự kết nối. Nhưng nếu bạn đã group thì việc di chuyển cả sơ đồ đơn giản giống như việc bạn di chuyển 1 đoạn text vậy!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2022 - Hi5! Media