Phân biệt Giải trừ Hợp đồng và Chấm dứt Hợp đồng

Bài Viết

Chuyên gia / Người dịch / Kiến thức / Chia sẻ / Tin tức Giải trừ hợp đồng xảy ra khi các nghĩa vụ chính của một hợp đồng kết thúc. Việc kết thúc hợp đồng này dẫn đến việc chấm dứt quan hệ hợp đồng. Tuy nhiên các bên có thể chấm dứt hợp đồng ngay cả khi họ không hoàn thành hết các nghĩa vụ cơ bản theo yêu cầu của hợp đồng. Như vậy, điểm khác biệt chính giữa giải trừ và chấm dứt hợp đồng là các điều kiện mà theo đó mối quan hệ hợp đồng kết thúc. Hai hành động này chỉ phân tách nhau bằng một ranh giới vô cùng mong manh.

Thực hiện hợp đồng

Giải trừ hợp đồng xảy ra khi các bên “hoàn thành” hoặc thực hiện các trách nhiệm hoặc nghĩa vụ theo yêu cầu của hợp đồng. Do đó thực hiện hợp đồng biểu thị sự kết thúc hợp đồng. Việc không thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ được yêu cầu của một trong hai bên hoặc cả hai bên dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng. Nếu một nghệ sĩ xuất hiện tại một buổi biểu diễn và lên sân khấu biểu diễn thì nghệ sĩ và đơn vị tổ chức buổi biểu diễn sẽ giải trừ hợp đồng sau buổi biểu diễn. Nếu nghệ sĩ không xuất hiện và không muốn biểu diễn, đơn vị tổ chức buổi biểu diễn có thể chấm dứt hợp đồng.

Gian lận hợp đồng

Các bên tham gia hợp đồng có thể chấm dứt hợp đồng một cách hợp pháp nếu một hoặc cả hai bên tham gia vào các hành vi gian lận hoặc trình bày sai sự thật. Rõ ràng là khi xảy ra hành vi gian lận, một hoặc cả hai bên sẽ không thực hiện được trách nhiệm hoặc nghĩa vụ của mình. Không bên nào bắt buộc phải tiếp tục một hợp đồng giả mạo hoặc chứa các thông tin sai sự thật. Hành động pháp lý cần thực hiện là chấm dứt hợp đồng. Quá trình chấm dứt hợp đồng vì lý do gian lận hoặc trình bày sai sự thật được gọi là hủy bỏ hợp đồng (rescission).

Vi phạm hợp đồng

Vi phạm hợp đồng xảy ra khi một bên tham gia hợp đồng không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc có hành vi trái với hợp đồng. Vi phạm hợp đồng cũng có thể xảy ra nếu một bên làm cho bên kia không thực hiện được trách nhiệm và nghĩa vụ theo hợp đồng. Các bên có thể chấm dứt hợp đồng nếu tòa án phát hiện thấy vi phạm có tính chất gây ra thiệt hại và tổn thất cho bên bị ảnh hưởng.

Thỏa thuận

Hai bên tham gia hợp đồng có thể thoả thuận chấm dứt hợp đồng theo những điều kiện nhất định được nêu trong hợp đồng. Các bên có thể đồng ý giải trừ hợp đồng ngay khi một số nghĩa vụ được đáp ứng hoặc trong trường hợp không thuận lợi cho một trong hai bên. Nếu có yếu tố bất lợi chẳng hạn như các quy định của chính phủ ảnh hưởng đến thỏa thuận, cả hai bên có thể thoả thuận chấm dứt hợp đồng. Nếu không có những yếu tố này, cả hai bên sẽ phải thực hiện nghĩa vụ của mình và giải trừ hợp đồng vào thời điểm thỏa thuận.Nguồn: Tham khảo

Bài viết khác

Danh mục

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Luôn cập nhật các tin tức và ý kiến dịch thuật từ chuyên gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2022 - Hi5! Media