Giấy khai sinh bản sao có công chứng được không?

Câu trả lời: Không sao y được giấy khai sinh từ bản sao.

Lý do không thể sao y từ bản sao giấy khai sinh: 

  • Luật chỉ cho phép sao y từ bản chính

Những cách sao y giấy khai sinh mà không có bản chính

  • Ra UBND xã xin trích lục giấy khai sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2022 - Hi5! Media