Nghị định số 15/2022/NĐ-CP: Chính phủ thực hiện giảm thuế GTGT xuống 8% đối với một số hàng hóa, dịch vụ

Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội

Giảm thuê VAT một số sản phẩm dịch vụ xuống còn 8%

Nhằm cụ thể hóa các nội dung Chính sách tài khóa hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội, ngày 28/01/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội

Theo đó từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022,  sẽ gáp dụng giảm 2% thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

  • Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.
  • Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP
  • Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP
  • Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định Nghị định số 15/2022/NĐ-CP tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.
  • Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được quy định giảm thuế giá trị gia tăng được nêu ở trên.

Tải nội dung cụ thể của Nghị định số 15/2022/NĐ-CP tại đây.

Nguồn bài tại đây


Việc triển khai Nghị định 15/2022/NĐ-CP về giảm thuế GTGT xuống 8% gặp một số vướng mắc, vì vậy Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính sớm có hướng dẫn tháo gỡ.

Đây là nội dung tại Công văn 1129/VPCP-KTTH năm 2022 thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Văn bản nêu rõ: Ngày 14/02/2022, trên báo điện tử Vneconomy.vn có bài “Giảm thuế VAT xuống 8%: Doanh nghiệp “rối như canh hẹ”, khách hàng thiệt thòi” phản ánh Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội còn nhiều lấn cấn trong quá trình thực thi khiến doanh nghiệp gặp vướng mắc khi áp dụng, người tiêu dùng khó được thụ hưởng, dẫn đến chính sách phục hồi không đạt như kỳ vọng… Nội dung này tiếp tục được phản ánh trên báo điện tử laodong.vn ngày 15/02/2022.

Đồng thời, vừa qua Văn phòng Chính phủ cũng nhận được Công văn 021501/2022/VAMA ngày 15/02/2022 của Hiệp hội các Nhà Sản xuất ô tô Việt Nam phản ánh vướng mắc khi thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Về vấn đề trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền khẩn trương xem xét các kiến nghị, phản ánh vướng mắc của Hiệp hội, doanh nghiệp, người dân nêu trên để có hướng dẫn, giải thích kịp thời, bảo đảm việc thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP được thông suốt, phát huy hiệu quả chính sách Nhà nước trong triển khai Chương trình phục hồi phát triển kinh tế – xã hội.

Nguồn bài tại đây


Bài viết tham khảo nguồn từ: Thư Viện Pháp Luật; Sở tư Pháp Thái Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2022 - Hi5! Media