Một vài lưu ý khi dịch tài liệu tiêu chuẩn ISO

Bài Viết

Chuyên gia / Người dịch / Kiến thức / Chia sẻ / Tin tức

Trong quá trình cung cấp dịch vụ, bộ phận dịch tài liệu truyền thông doanh nghiệp (Corporate Communication Translation) của chúng tôi tiếp nhận xử lý nhiều yêu cầu dịch tài liệu tiêu chuẩn ISO cho các doanh nghiệp FDI hay các doanh nghiệp chế xuất.  Các doanh nghiệp này có thể là doanh nghiệp nước ngoài mới đầu tư hoặc đã hoạt động nhiều năm tại Việt Nam nhưng nhu cầu hoạt động đạt chứng nhận ISO luôn được họ đặt lên hàng đầu. Trên thực tế, các tập đoàn/công ty mẹ ở nước ngoài thường đã được chứng nhận tuân thủ ISO, và mục tiêu của các nhà máy tại Việt Nam sẽ phải tuân theo các tiêu chuẩn đó bên cạnh các tiêu chuẩn riêng của Việt Nam. Trong bài viết này, trong vai trò là 1 chuyên viên dịch thuật có kinh nghiệm về ISO, tôi nêu ra một số vấn đề giúp các dịch thuật viên lưu ý khi thực hiện các dự án dịch tài liệu ISO cho chính doanh nghiệp mình hoặc cho khách hàng.

1. Tính chuyên môn của các tài liệu tiêu chuẩn ISO thường rất cao.

Đây cũng là điều dễ hiểu vì mỗi tiêu chuẩn ISO sẽ điều chỉnh cho một nhiệm vụ cụ thể, ví dụ bộ tiêu chuẩn ISO 9000 điều chỉnh về vấn đề chất lượng dịch vụ mà theo đó các doanh nghiệp phải đảm bảo để đạt được sự hài lòng về khách hàng. 

(Đang cập nhật)

Truong N – Associate Translator

Bài viết khác

Danh mục

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Luôn cập nhật các tin tức và ý kiến dịch thuật từ chuyên gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2022 - Hi5! Media