Nghĩa chuyên ngành của từ “Translation”

Bài Viết

Chuyên gia / Người dịch / Kiến thức / Chia sẻ / Tin tứcAddress Translation Gateway (ATG)

 • Cổng Thông dịch Địa chỉ

alias name translation facility

 • phương tiện dịch bí danh

ATS (attribute translation system)

 • hệ thống dịch thuộc tính

Automated Packet Recognition/Translation (APART)

 • Nhận biết/Thông dịch gói tự động

automatic language translation

 • dịch ngôn ngữ tự động

automatic machine translation

 • máy dịch thuật tự động

Block Address Translation (BAT)

 • dịch địa chỉ khối

CAT Tools (computer assisted translation tools)

 • công cụ hỗ trợ dịch thuật trên máy tính

Channel Translation Equipment (CTE)

 • thiết bị dịch kênh

CKTC (crypto-graphic key translation center)

 • tâm diễn dịch phím mã

computer-aided translation (CAT)

 • sự dịch bằng máy tính

DAT (Dynamic Address Translation)

 • dịch địa chỉ động

data translation buffer

 • bộ đệm dịch dữ liệu

frequency translation

 • sự dịch chuyển tần số

Global Title Translation/Global Title Transmission (GTT)

 • Dịch tiêu đề toàn cầu/Truyền dẫn tiêu đề toàn cầu

Graphics Address Translation Table (GATT)

 • bảng thông dịch địa chỉ đồ họa

language translation feature

 • đặc điểm dịch ngôn ngữ

language translation program

 • chương trình dịch ngôn ngữ

machine translation (MT)

 • dịch tự động/máy dịch/dịch máy

Network Address Translation (NAT)

 • dịch địa chỉ mạng

Number Translation Service (NTS)

 • dịch vụ thông dịch mã số

one-for-one translation

 • dịch một đối một/dịch đối ứng

reference code translation table

 • bảng dịch mã tham chiếu

segment translation

 • dịch ứng đoạn/dịch đoạn

separate translation

 • sự dịch riêng rẽ/dịch độc lập/dịch tách biệt

Translation Point Code (TPC)

 • mã điểm dịch

translation program

 • chương trình dịch (Công nghệ thông tin)

translation table

 • bảng tham chiếu dịch

translation loss

 • sự tịnh tiến các trục

translation of axes

 • sự tịnh tiến các trục

translation of the tidal wave

 • sự tịnh tiến của sóng thủy triều

Bài viết khác

Danh mục

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Luôn cập nhật các tin tức và ý kiến dịch thuật từ chuyên gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2022 - Hi5! Media