Touch wood – nghĩa và cách dùng

Bài Viết

Chuyên gia / Người dịch / Kiến thức / Chia sẻ / Tin tức
Cụm từ touch wood được dùng mỗi khi muốn tránh những điều không may mắn xảy ra, tương tự như câu “phỉ phui” hay “trộm vía” trong tiếng Việt.
Ví dụ:

  • I’ve done all of the preparation for the exam, so nothing can go wrong now – touch wood!
  • I’ve never broken any bones, touch wood!
  • The train is currently on time so we shouldn’t miss our flight, touch wood.

Xin lưu ý
Xin đừng nhầm với “touch-and-go”. Nếu bạn rơi vào hoàn cảnh touch-and-go, có nghĩa là bạn ở trong tình huống không có gì chắc chắn, rất bất ổn.
Ví dụ:

  • My grandfather had an operation last week. It was touch-and-go at one point, but he’s fully recovered now.

Thực tế thú vị
Đập tay vào một vật gì bằng gỗ và nói “touch wood” đã trở thành một tập tục để tránh những điều không may mắn xảy ra. Nếu không có vật bằng gỗ quanh đó thì bạn có thể vỗ tay lên đầu. Mặc dù có nhiều ý kiến khác nhau về nguồn gốc của cụm từ này nhưng một số người tin rằng nó liên quan tới truyền thuyết về cây cối mà người ta cho rằng cây cối chứa đựng bóng vía, linh hồn. Bằng việc vỗ tay vào vật bằng gỗ, các linh hồn này biết bạn đang ở đó và sẽ mang lại cho bạn may mắn.

Bài viết khác

Danh mục

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Luôn cập nhật các tin tức và ý kiến dịch thuật từ chuyên gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2022 - Hi5! Media