Phân biệt giữa nhiễm Omicron và cảm lạnh thông thường | VTC Now

Các chuyên gia đánh giá biến thể mới Omicron đang gây ra các triệu chứng tương tự như cảm lạnh.

Vậy làm sao để phân biệt nhiễm biến thể Omicron với cảm lạnh thông thường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2022 - Hi5! Media