BlackBerry Passport 2 5G (2022) Biểu tượng doanh nhân trở lại!

In today’s video, the BlackBerry Passport 2 5G smartphone for 2022. This new concept idea has a similar iconic design as the first Passport from 2014, but this time we have a slimmer body, a bigger screen and plenty of cameras. So let’s take a look.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2022 - Hi5! Media